Evangelische Basisschool De Parel

Zuiderkruis 4 3813 VA Amersfoort

Schoolfoto van Evangelische Basisschool De Parel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Over het algemeen zijn leerlingen blij dat ze op Parel zitten. Op een schaal van 1-4 worden de domeinen als volgt gescoord:

Onderwijsleerproces

Leefklimaat in de groep 3,3
Leerklimaat in de groep 3,3
Instructie 3,1
Afstemming 3,1
Leerstofaanbod 2,6
Schoolcultuur
Leefklimaat op school 3,3
Aanvaarding 3,3

Organisatiemanagement

Huisvesting en voorzieningen 3,4

Imago

Presentatie 3,7
Resultaten onderwijs 3,7
Identiteit Bijbelgetrouw onderwijs 3,7 

De leerkracht geeft steun aan de leerlingen, past aan op het individuele kind en kinderen voelen zich fijn in de klas en op school. Een verbeterpunt is dat leerlingen de lessen taal op de Parel niet altijd leuk vinden. In het schooljaar 2018-2019 zullen wij een nieuwe taalmethode implementeren. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven