KBS Kameleon

Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort

 • Schoolfoto van KBS Kameleon
 • Wees welkom
 • Schoolfoto van KBS Kameleon
 • Schoolfoto van KBS Kameleon

Het team

Toelichting van de school

Zo veel mogelijk inzet van leerkrachten wordt echt besteed aan de leerlingen zelf. Dus voldoende leerkrachten en kleine groepen. Zo krijgt elk kind de aandacht die het verdient.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht ziek is of verlof heeft hebben we de volgende mogelijkheden voor vervanging:

 1. Vervanging door leerkracht uit de vervangingspool.
 2. Inzetten van collega’s die parttime werken.
 3. Verdelen van de leerlingen over de andere groepen.
 4. Leerlingen blijven thuis.

De mogelijkheden worden in genoemde volgorde op basis van beschikbaarheid ingezet. Uiteraard wordt u vooraf geïnformeerd over een vervanging. In het uiterste noodgeval is er door het leerkracht tekort in Nederland geen vervanger. Het kan voorkomen dat u dan wordt gevraagd om uw kind(eren) een dag thuis te houden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Kameleon zitten vanaf augustus 2021 115 leerlingen. Die zijn dit schooljaar verdeeld over 6 groepen.  Groep 1 en 2 zijn gecombineerd, groep 4-5 ook. De andere groepen niet.

Wij werken met een team van 15 professionals. In dit team werken dit schooljaar:

 • leerkrachten,
 • leerkrachten met een specialisme,
 • een office manager,
 • een intern begeleider,
 • een preventie medewerker
 • een conciërge,
 • een teamleider en
 • een directeur.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de tijd die bij kunstzinnige en creatieve vorming staat besteden we ook aandacht aan wetenschap, techniek en digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid is bij ons verweven in het onderwijs in andere vakken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

We hebben organisatorische en pedagogische competenties voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. We kunnen leerlingen tegemoet komen in hun specifieke onderwijsbehoefte met bijvoorbeeld een ontwikkelperspectief.

We bieden een ondersteuningsaanbod bij (enkelvoudige) leerproblemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, dyslexie, dyscalculie, vertraagde lees- en taalontwikkeling, meer- en hoogbegaafden.

Elke leerkracht biedt leerlingen een luisterend oor. Wij vinden sociaal-emotionele ontwikkeling echter zo belangrijk dat we extra investeren in het luisteren naar leerlingen en met hen samen denken in oplossingen. Er is daarvoor een speciaal geschoolde "luisterjuf" één dag per week op school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Vanaf 2018-2019 ontwikkelen wij een samenwerking met Ska kinderopvang voor een soepele overgang naar groep 1. De ontwikkeling die leerlingen in VVE hebben doorlopen, zetten wij voort.

Terug naar boven