KBS Kameleon

Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort

  • Schoolfoto van KBS Kameleon
  • Wees welkom
  • Schoolfoto van KBS Kameleon
  • Schoolfoto van KBS Kameleon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling en de veiligheidsbeleving van de leerlingen met de volgmethode Zien! en de Vreedzame School.
Elk jaar peilen we de beleving van de sociale veiligheid van de leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Hier leest u de resultaten van de oudertevredenheidspeiling 2020-2021. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven