KBS Kameleon

Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort

  • Schoolfoto van KBS Kameleon
  • Wees welkom
  • Schoolfoto van KBS Kameleon
  • Schoolfoto van KBS Kameleon

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

 

In het schooljaar 2019-2020 is geen leerlingtevredenheidspeiling afgenomen. De afnameperiode viel samen met de coronacrisis. Wij volgen de de sociaal-emotionele ontwikkeling en veiligheidsbeleving van de leerlingen met de volgmethode Zien! en de Vreedzame School.

In 2021 is de leerlingtevredenheidspeiling wel weer afgenomen.

Tevredenheid
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Hier leest u de resultaten van de oudertevredenheidspeiling 2020-2021. 

Tevredenheid
6,9

Terug naar boven