Talentum

Koning Karelpad 12 3813 HC Amersfoort

  • Schoolfoto van Talentum
  • Schoolfoto van Talentum

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De resultaten van de oudertevredenheidspeiling 2018 hebben alleen betrekking op de ouders van de leerlingen van locatie Raadhoven en niet op de ouders van de leerlingen van locatie Koning Karelpad. Op het moment van de afname van de peiling vormden de beide locatie nog niet samen één school.

In verband met corona is er in schooljaar 2019-2020 geen tevredenheidspeiling afgenomen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven