Talentum

Koning Karelpad 12 3813 HC Amersfoort

  • Schoolfoto van Talentum
  • Het hoogste punt is bereikt. In februari 2024 verhuizen we naar het nieuwe gebouw op Konig Karelpad 12.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Schooljaar 2020/2021 is een bijzonder jaar geweest. Door corona hebben we ons onderwijs van de ene op de andere dag moeten omzetten van les op school naar digitaal les thuis. Een hele zoektocht voor het team en de ouders. Contact hebben met leerlingen (en ouders) was af en toe erg lastig en activiteiten konden niet doorgaan. Dat heeft veel effect gehad op de verbinding tussen school, leerlingen en ouders. Gelukkig is de situatie op dit moment weer genormaliseerd en kunnen alle leerlingen weer gewoon naar school.
Tevredenheid
6,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven