SmdB De Kandelaar

Liesveldweg 65 4233 HG Ameide

 • voor uitleg logo klik https://www.dekandelaarameide.nl/Schoollogo
 • De Kandelaar is gehuisvest in Het Liesveld. Ook de bibliotheek voor Ameide en Tienhoven is hier te vinden.
 • Schoolfoto van SmdB De Kandelaar
 • Schoolfoto van SmdB De Kandelaar
 • Schoolfoto van SmdB De Kandelaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Kandelaar in Ameide, een mooi en gezellig stadje langs de Lek in de prachtige Alblasserwaard. De Kandelaar is een christelijke basisschool met als motto: 'Een school waar je je thuis voelt'. De school is gehuisvest in Het Liesveld. Onze school is een kanjerschool met twee gecertificeerde kanjer/gedragtrainers in dienst. Ook zijn we IPC school. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website: www.dekandelaarameide.nl


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Protestants-christelijk
 • Goed pedagogisch klimaat
 • Kindgericht
 • Goed didaktisch klimaat
 • Je welkom en veilig voelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van onze school is stijgend. Door nieuwbouw in onze dorpen Ameide & Tienhoven aan de Lek merken we dat er meer leerlingen op onze school worden ingeschreven. De leerlingen komen niet alleen uit onze dorpen maar ook uit het 'buitengebied'. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven