Roomskatholieke Basisschool St. Willibrordus

Van Gaverenlaan 10 a 5131 CT Alphen (Noord-Brabant)

Vaak krijgen wij te horen dat we een warm en toegankelijk gebouw hebben waar eenieder zich goed voelt en we mogen zijn zoals we zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Ieder kind is uniek!

Op de Willibrordusschool investeren we intensief in het contact met alle leerlingen, zodat we hen optimaal in hun ontwikkeling kunnen bijstaan. Op het gebied van leerprestaties, maar zeker ook in de persoonlijke ontwikkeling. Nog belangrijker dan goede cijfers, vinden we het dat een kind tijdens zijn basisschooltijd stappen maakt in werkhouding, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. In onze huidige maatschappij bepalen deze persoonlijke eigenschappen de mate waarin iemand zijn weg vindt. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onze school zelf. Zo biedt dit u betrouwbare en genuanceerde informatie over zaken met betrekking tot onze school met onze kinderen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken
  • Laagdrempelig
  • Gemotiveerd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
320
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het huidige anti-pestprotocol en het digitale veiligheidsplan zijn gedateerd en zullen aan de hand van het nieuwe schoolplan 2019-2023  worden herzien.

Terug naar boven