PC basisschool JP Sweelinck

Groenoord 247 2401 AR Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van PC basisschool JP Sweelinck

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de tevredenheid bij de leerlingen getoetst. Om een betrouwbaar resultaat te kunnen laten zien, is het noodzakelijk dat voldoende respondenten reageren. De norm hiervoor is dat minimaal 37 leerlingen moeten reageren en gewenst is dat er 45 leerlingen reageren. Deze keer hebben 51 leerlingen (98%) gereageerd. Dit betekent dat de school voldoet aan de minimale vereiste betrouwbaarheid.
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de tevredenheid bij de ouders getoetst. Om een betrouwbaar resultaat te kunnen laten zien, is het noodzakelijk dat voldoende respondenten reageren. De norm hiervoor is dat minimaal 68 respondenten moeten reageren en gewenst is dat er 100 respondenten reageren. Deze keer hebben 96 respondenten (71%) gereageerd. Dit betekent dat de school voldoet aan de minimale vereiste betrouwbaarheid.

De ouderbetrokkenheid heeft onze aandacht. Via de nieuwsbrief en de Parro-app krijgen ouders regelmatig berichtjes en foto's over de (onderwijs)activiteiten in de verschillende groepen. Daarnaast worden ouders op school uitgenodigd voor een ouder-kind vertelgesprek, rapport- of voortgangsgesprekken, of als de kinderen bijv. presenteren wat ze geleerd hebben over een project en laten zien waar ze aan gewerkt hebben.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven