PC basisschool JP Sweelinck

Groenoord 247 2401 AR Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van PC basisschool JP Sweelinck

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school leren we zoveel mogelijk door te doen en daarom is ons onderwijs actief, inspirerend en eigentijds. Kinderen mogen bij ons op school EIGEN-WIJS zijn:
EIGEN:         jezelf kunnen zijn, want ieder kind is uniek
WIJS:           passend bij de mogelijkheden en behoeften van ieder kind
EIGENWIJS: met een onderzoekende en nieuwsgierige houding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigen
  • Wijs
  • Eigenwijs
  • Vernieuwend
  • Betrokken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze deuren gaan elke dag om 8.20 uur open, dan start de inloop. Om 8.30 uur starten wij met de lessen.

Woensdagmiddag zijn alle groepen vanaf 12.30 uur vrij. Op vrijdagmiddag is groep 1/2 vanaf 12.30 uur vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen de school is er regelmaat, structuur en discipline. Irritaties en conflicten worden niet uit de weg gegaan, maar worden aangegrepen als mogelijkheden om het moreel besef verder te ontwikkelen. Pestgedrag wordt direct aangepakt, zowel in de groep als individueel. We vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe zij sociaal en emotioneel met elkaar moeten omgaan. Hiervoor gebruiken we de methode Kanjertraining, zodat eenzelfde aanpak door de hele school van toepassing is.

Terug naar boven