Rooms Katholieke Basisschool 't Zonnewiel

Bongerdstraat 4 1326 AB Almere

  • Samenwerken in de praktijk.
  • Oogsttijd in de schooltuin.
  • Er wordt hard gewerkt.
  • Oudere kinderen helpen hun jongere schoolgenootjes.
  • Er is rond de school veel ruimte om heerlijk te spelen.

Het team

Toelichting van de school

De groepsleerkrachten vormen de basis van onze school en zijn het visitekaartje van ‘t Zonnewiel. Uw kind(eren) zullen het meest te maken hebben met "hun" juf of meester. We besteden veel aandacht aan een goede nascholing en begeleiding van de collega’s. Dit geldt voor alle collega’s maar met name voor onze nieuwe collega’s hebben we een uitgebreid begeleidingstraject.

De interne begeleiders zorgen ervoor dat de leerlingzorg goed is geregeld. We zijn daar trots op.

Uiteraard vervult de directie een centrale rol binnen de school. Uiteindelijk heeft de directie de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er op school gebeurt. Wij vinden het echter belangrijk dat alle teamleden veel verantwoordelijkheid dragen voor het totale schoolgebeuren. Op die manier weten we ons allemaal verbonden met onze school en nemen we daar ook de verantwoordelijkheid voor.

De school kent verder vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en de muzikale vorming.

Het duidelijke schoolconcept zorgt ervoor dat we als team allen op dezelfde wijze enthousiast werken aan een goede en veilige school voor uw kind. De school kent in haar gehele bestaan een laag ziekteverzuim. Een sterke binding met de school, teamgevoel, de prettige open sfeer voor ons als collega's, de kinderen en de ouders zorgen ervoor dat het prettig werken is op 't Zonnewiel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op 't Zonnewiel hebben we te maken met collega's die zich erg verbonden voelen met de visie van de school, het team, de kinderen en de ouders. Dat maakt het werken leuk en mede daardoor is het ziekteverzuim door de jaren heen laag geweest. De vervanging gebeurt door teamleden of ook door invallers uit de invalpool. De school is met alle andere scholen van ons bestuur aangesloten bij een grote invalpool die voor ons de vervanging regelt. Echter op dit moment is er in de Randstad en ook Almere een schreeuwend tekort aan leerkrachten en zeker aan invallers. Dat wordt een uitdaging voor alle scholen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Elke groep heeft op 't Zonnewiel zijn eigen meester of juf. Soms kan het zijn dat twee collega's een duo vormen. Ze zijn dan op vaste dagen op school. Dat is geeft kinderen en ouders houvast. Daarnaast hebben we op 't Zonnewiel 2 vakleerkrachten.

De vakleerkracht spel- en bewegingsonderwijs is op maandag- en donderdag aanwezig. Hij verzorgt bewegingslessen voor de groepen 3 tot en met 8. Daarnaast organiseert hij de jaarlijkse sportdagen voor de groepen 3 tot en met 8 en zit hij in de werkgroep schoolvoetbal. Ook tijdens de jaarlijkse kampen is hij van de partij.

De vakleerkracht muziek is op maandag- dinsdag- en woensdagochtend aanwezig. Zij verzorgt de muzieklessen voor de groepen 3 tot en met 8. Daarnaast organiseert zij twee keer per jaar een muziekmiddag. Dan verzorgt zij samen met leerlingen van de school een muziekuitvoering voor de andere kinderen van de school. Zij is tevens cultuurcoördinator van de school en als zodanig een spil in alles wat met cultuuronderwijs te maken heeft.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleuterbouw is het volgens ons niet mogelijk om aan te geven hoeveel uur we besteden aan taalvorming. In een goede kleutersituatie ben je hier de hele dag mee bezig. De kleuter is de hele dag spelend bezig maar er wordt wel degelijk hard gewerkt en veel geleerd. In de kring worden activiteiten speels aangeboden. De werksituatie bevat veel spelmomenten. Fantasie, werkelijkheid, sociale momenten lopen door elkaar heen en van al deze momenten leert het kind. Wel is het belangrijk om veel van deze momenten te verwoorden voor het kind, het als het ware bewust te maken van wat het doet. Het kind leert daardoor wat het allemaal al kan en langzaam maar zeker wordt de kleuter meer een 3degroeper en kan het situaties ook niet spelend benaderen. In de kleuterbouw gebeurt dit onbewust en je ziet kleuters ook nog vaak wisselen in spel- en werksituaties. Het ene moment is het kind ‘zakelijk’ bezig het andere moment speelt het weer. Deze ‘zakelijke’ momenten worden steeds langer, de kleuter wordt groter. ’t Zonnewiel is verder van mening dat we ervoor moeten waken om de grote behoefte van een kleuter om te spelen niet in gevaar te brengen door een al teveel schools aanbod.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle info hierover kunt u vinden in het document schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven