Rooms Katholieke Basisschool 't Zonnewiel

Bongerdstraat 4 1326 AB Almere

  • Samenwerken in de praktijk.
  • Oogsttijd in de schooltuin.
  • Er wordt hard gewerkt.
  • Oudere kinderen helpen hun jongere schoolgenootjes.
  • Er is rond de school veel ruimte om heerlijk te spelen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de maand maart 2021 hebben alle kinderen van de bovenbouw (147 kinderen) de vragenlijst ingevuld om zo de leerlingtevredenheid in beeld te brengen.

Het was voor de kinderen een heftige periode. Hun vertrouwde gang naar school werd meerdere keren onderbroken door de lockdown. Ze kregen plotseling te maken met alle spanningen die door het Coronavirus werden veroorzaakt. Ze maakten zich zorgen over de gezondheid van hun ouders, opa's en oma's, ze zagen voor lange tijd hun klasgenootjes en juf/meester niet en moesten opeens thuis onderwijs volgen. Hun zo normale leventje stond opeens op de kop.

We hebben geprobeerd hen zo goed mogelijk te helpen door het digitale onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, maar we beseffen dat dit voor veel kinderen een lastige periode is geweest. 

We hebben na de lockdowns telkens vooral geprobeerd om de kinderen op school weer gerust te stellen, om ze het vertrouwen terug te geven en om ze weer de groep te laten zijn die ze ervoor waren. 

Het is fijn dat de kinderen dit hebben gewaardeerd. We zijn trots op ze!

Tevredenheid
8,4

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In november 2019 hebben we een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder alle ouders van onze school. We zijn erg blij en ook best wel een beetje trots dat de ouders erg tevreden zijn over de verschillende aspecten van de school. Natuurlijk kan het altijd beter. We zullen alle items waarvan wij vinden dat het nog wel iets beter zou kunnen, bespreken en zullen daarna een verbeterplan opstellen. 
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven