Rooms Katholieke Basisschool 't Zonnewiel

Bongerdstraat 4 1326 AB Almere

  • Samenwerken in de praktijk.
  • Oogsttijd in de schooltuin.
  • Er wordt hard gewerkt.
  • Oudere kinderen helpen hun jongere schoolgenootjes.
  • Er is rond de school veel ruimte om heerlijk te spelen.

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de homepage van 't Zonnewiel op Schoolvenster.

Op deze website kunt u natuurlijk veel te weten komen over onze school. Om echter echt een goede indruk te krijgen van de school vragen we u om door te klikken naar de website van de school, www.zonnewiel.nl of nog veel beter "kom een keer langs bij ons op school".

We laten u graag de school zien! Bel voor een afspraak 0365376558.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kindvriendelijke sfeer
  • Degelijke leerlingzorg
  • Goede samenwerking met ouders
  • Innoverend
  • Gemeenschapsvorming

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

't Zonnewiel is een grote school met 600 kinderen maar met de sfeer van een kleine school. Al meer dan 20 jaar telt de school ongeveer hetzelfde aantal kinderen. We zijn trots op het vertrouwen dat we al die jaren van onze ouders en kinderen hebben gekregen. De school heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een school met een duidelijke visie, een eigen koers en heeft hierbij een belangrijke en gewaardeerde plek ingenomen in het Almeerse onderwijs.

We willen een school zijn waar we als team, kinderen en ouders samen werken aan een fijne leef- en werkgemeenschap waar alle kinderen zich thuis voelen, waar we hen werkelijk begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Samen werken we er hard aan om voor onze kinderen een veilige, beschermende, uitdagende maar soms ook op de individuele ontwikkeling van elk kind gerichte schoolomgeving tot stand te brengen.

De school heeft het altijd als haar taak gezien om zich actief en innoverend op te stellen. ’t Zonnewiel heeft het welzijn van haar kinderen hoog in het vaandel en in dit kader zijn we als school altijd erg actief geweest om de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen vorm te geven. Niet toevallig is de nu landelijke ingevoerde Kanjertraining bij ons op school ontwikkeld.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
601
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Als u als ouders normaal gesproken geen gebruik maakt van de voor-en naschoolse opvang kunt u wel gebruik maken van deze opvang tijdens de studiedagen of andere losse vrije dagen. U kunt dan bij Kinderworld een 0-urencontract afsluiten. U betaalt dan alleen voor de afgenomen dagen. De kinderen worden tijdens de voor-en naschoolse opvang opgevangen in een gebouw op ons schoolterrein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven