Openbare Basisschool de Zevensprong

Danslaan 74 1326 PL Almere

  • Tijdens het deelnemen aan de tussenschoolse opvang maken de leerlingen gebruik van de geboden leeromgeving "Rijke schooldag".
  • Samenwerking in een veilige leeromgeving vinden wij essentieel.
  • Tijdens de schoolperiode van ieder kind worden er vele vriendschappen gesloten.
  • Een ontmoetingsplek om te leren en te spelen.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Zevensprong

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheid van Ouders en Leerlingen

Bij De Zevensprong streven we ernaar om niet alleen schoolse vaardigheden te bevorderen, maar ook om een omgeving te creëren waarin zowel leerlingen als ouders zich gewaardeerd voelen. We zijn verheugd om te delen dat onze school consistent hoge scores ontvangt op het gebied van tevredenheid van ouders en leerlingen. De feedback die we ontvangen van ouders en leerlingen is buitengewoon positief. Ouders waarderen de open communicatielijnen tussen school en thuis, de betrokkenheid van ons team en de diverse extra activiteiten die we aanbieden. Leerlingen benadrukken vaak de ondersteunende en stimulerende leeromgeving dat De Zevensprong biedt, waarin ze worden aangemoedigd om hun volledige potentieel te benutten.

Hoewel we trots zijn op de hoge tevredenheidsscores, streven we er voortdurend naar om onszelf te verbeteren. Bij De Zevensprong geloven we in een cultuur van continu leren en ontwikkelen. Daarom luisteren we actief naar suggesties en opmerkingen van ouders, leerlingen en ons eigen personeel. Deze waardevolle inzichten stellen ons in staat om gerichte verbeteringen door te voeren en onze onderwijspraktijken voortdurend te verfijnen. Onze toewijding aan verbetering is een integraal onderdeel van wie we zijn als schoolgemeenschap. Door middel van regelmatige evaluaties, enquêtes en open communicatie streven we ernaar om de tevredenheid van ouders en leerlingen te behouden en te versterken. We geloven dat dit proces van voortdurende verbetering niet alleen de kwaliteit van ons onderwijs verhoogt, maar ook een positieve invloed heeft op de algehele leerervaring van onze leerlingen.

Samen met ouders, leerlingen en ons toegewijde team zullen we blijven bouwen aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en waarin we gezamenlijk werken aan de groei en ontwikkeling van elke individuele leerling. Onze deuren staan altijd open voor feedback, en we kijken ernaar uit om gezamenlijk verder te groeien en bloeien bij De Zevensprong.

Tevredenheid
8,6

Terug naar boven