Pirouette

Iepenstraat 1, 1326 DB Almere 1326 DB Almere

Schoolfoto van Pirouette

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ook dit jaar is het tevredenheidsonderzoek uitgezet onder al onze leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.

Het gemiddelde eindcijfer dat we van onze leerlingen krijgen is een 8.

We zijn hier als school blij mee, maar we blijven toch kijken naar mogelijkheden om de tevredenheid onder leerlingen verder te verhogen. Ons streven als school is om ook op alle onderliggende aspecten minimaal een 8 te scoren. Volgend schooljaar zullen we daarom verder inzetten op positieve groepsvorming en groepsklimaat.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De Pirouette bevraagt ouders eenmaal in de vier jaar over hun tevredenheid. De school sluit hiermee aan met de bovenschoolse SKO-cyclus. De laatste keer was 2018 en toen werd Vensters gebruikt als medium voor de enquête. De resultaten zijn besproken in het team en met de Medezeggenschapsraad. 

De verwachting is dat we in 2022 opnieuw de tevredenheid van de ouders peilen. 

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven