Pirouette

Iepenstraat 1, 1326 DB Almere 1326 DB Almere

Schoolfoto van Pirouette

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van KBS Pirouette. Deze schoolpagina geeft u inzicht in diverse gegevens van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Waar nuttig of nodig hebben wij deze informatie zelf aangevuld of een toelichting gegeven bij de automatisch gegenereerde informatie. Met deze informatie kunt u zich een globaal beeld vormen. Het beste beeld krijgt u echter nog altijd door zelf de school te bezoeken en de sfeer te ervaren. U bent van harte welkom!

Team en directie KBS Pirouette

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur
  • Toekomstgericht
  • Integratie
  • Projectmatig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS Pirouette ligt in de Parkwijk (Almere-stad), een wijk die al wat langer bestaat. Het aantal kinderen tussen de 4 en 12 jaar loopt in deze wijk langzaam terug. Hierdoor is ook op de Pirouette een daling van het aantal leerlingen te zien.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op de Pirouette hanteren we een vijf-gelijke-dagen model. Zonder onderbreking is uw kind iedere schooldag van 8.30-14 uur welkom!

Onderaan deze pagina vindt u een document waarin u de vakanties en studiedagen voor schooljaar 2020-2021 terugvindt. U kunt dit ook opvragen bij de directie van de school. Tevens kunt u de vakanties en studiedagen voor schooljaar 2020-2021 vinden op de website van de school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een van de pijlers van de onderwijsvisie van de Pirouette. Wij monitoren de veiligheid van onze kinderen jaarlijks en die van het personeel eens in de vier jaar middels een RI&E. Onderaan deze pagina vindt u diverse documenten waardoor u inzicht krijgt. Wat bertreft het Veiligheidsplan dat geupload is, kunnen we het volgende melden: we zijn in afwachting van een door het SKO beschikbaar te stellen format voor het Veiligheidsplan zodat we ons 'oude' veiligheidsplan ernaast konden leggen en op onderdelen aanpassen. Dit format is echter pas IN de zomervakantie van 2020 ter beschikking gekomen, waardoor we op het moment van dit schrijven (eind juli 2020) nog niet in de gelegenheid zijn geweest ons Veiligheidsplan op onderdelen te actualiseren. Voor de dagelijkse praktijk heeft dit geen gevolgen. Veiligheid is een van de pijlers van onze onderwijsvisie en wij investeren daar dagelijks in. Ons uitgangspunt is dat niet de 'papieren' (dus de documenten) centraal staan op onze school, maar de mensen en hun manieren.  
We verwachten dat het geactualiseerde veiligheidsplan in het najaar van 2020 gereed is. 

Terug naar boven