Rooms Katholieke Basisschool Panta Rhei

Slufterplantsoen 2 1316 KX Almere

  • gebouw foto 1
  • schoolplein in het groen
  • Handvaardigheid
  • 21e Eeuwse vaardigheden - ICT geletterdheid
  • Lezen als speerpunt - de vernieuwde bibliotheek

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsopbouw van de school kenmerkt zich door een groot aantal leerkrachten van 50 jaar en ouder. Veel van deze leerkrachten werken al lange tijd op school en brengen zo hun ervaring mee in het onderwijs aan de leerlingen.

In het personeelsbeleid is opgenomen dat we streven naar een evenwichtigere opbouw van het personeel qua leeftijd.

Het merendeel van de leerkrachten is vrouw, er werken twee meesters op de Panta Rhei. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben verschillende opties, het elke keer zoeken naar een oplossing op maat:

- parttime collega's

- oud collega's

- vervangingspool

- onderwijsassistent

- een leerkracht met twee groepen

- opdelen

- ambulanten voor de groep (IB of directeur)

- thuishouden

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school kenmerkt zich als een brede zorgschool. Dit houdt in dat we er samen met de collega-scholen naar streven 97% van de leerlingen uit ons voedingsgebied te willen opvangen (conform gemeentelijke richtlijn Passend Onderwijs). De overige 3% leerlingen heeft een dermate complexe ondersteuningsvraag die op de basisschool niet beantwoord kan worden (meervoudig gehandicapt of zeer moeilijk gedrag).

Om voor langdurig zieke kinderen thuisnabij onderwijs te bieden, heeft de school een arrangement voor deze groep leerlingen. Hierbij wordt samengewerkt met verschillende partijen zoals Passend Onderwijs Almere en Ziezon (Zieke kinderen in het onderwijs).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven