Rooms Katholieke Basisschool Panta Rhei

Slufterplantsoen 2 1316 KX Almere

  • gebouw foto 1
  • schoolplein in het groen
  • Handvaardigheid
  • 21e Eeuwse vaardigheden - ICT geletterdheid
  • Lezen als speerpunt - de vernieuwde bibliotheek

In het kort

Toelichting van de school

Panta Rhei is een oud Grieks gezegde, dat betekent: “Alles stroomt, is steeds in ontwikkeling”.  

Katholieke Basisschool Panta Rhei, een school waar:
- uw kind zichzelf mag zijn;
- we een veilige, leerzame, uitdagende omgeving bieden;
- respect, verdraagzaamheid een eerlijkheid voorop staan;
- samenwerken belangrijk is;
- zelfstandigheid en zelfvertrouwen worden gestimuleerd;
- binnen klassikaal onderwijs ruimte is voor ieder kind;
- we oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs;
- resultaten ook belangrijk zijn;
- enthousiaste, betrokken leerkrachten werken;
- team en ouders graag samenwerken;
- leerlingen, ouders en inspectie tevreden over zijn.

Meer weten of zelf de sfeer proeven? Maak een afspraak, u en uw kind zijn van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ruimte voor ieder kind
  • Veilig, leerzaam en uitdagend
  • Samenwerking en samen werken
  • Zelfstandigheid en -vertrouwen
  • Leren voor nu en later

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Panta Rhei is een stabiele school, ook het leerlingaantal blijft door de jaren heen rond de 250 leerlingen, geteld op 1 oktober. Gedurende het schooljaar stromen leerlingen in. Dit zullen vooral 4-jarigen zijn. Sommige van hen stromen door vanuit Speelmaatje Pino, onze peuterspeelzaal.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven