Rooms Katholieke Basisschool Panta Rhei

Slufterplantsoen 2 1316 KX Almere

  • gebouw foto 1
  • schoolplein in het groen
  • Handvaardigheid
  • 21e Eeuwse vaardigheden - ICT geletterdheid
  • Lezen als speerpunt - de vernieuwde bibliotheek

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

In 2014 gaven de ouders de school een 7,8

De respons van de ouders was hoog: 119 van de 203 gezinnen hebben gereageerd.

Ouders zijn over het algemeen tevreden over de school en het onderwijs dat op school gegeven wordt. Veel ouders zijn positief over de manier waarop hun kinderen door de leerkrachten benaderd worden.
Ook de sfeer op school wordt gewaardeerd, maar geven ook dat de grootte van de groepen hen zorgen baart.
Ouders zijn relatief kritisch over het gebouw van de school (t.o.v. de vorige meting).

In 2018 geven de ouders een rapportcijfer 8,1

De respons was lager dan in 2014, maar wel representatief.

Ouders zijn kritisch over de pedagogische aanpak van de school, dagen de leerkrachten uit leerlingen meer uit te dagen en zouden graag beter geïnformeerd willen worden.

Tevredenheid
8,1

Terug naar boven