Rooms Katholieke Basisschool Panta Rhei

Slufterplantsoen 2 1316 KX Almere

  • gebouw foto 1
  • schoolplein in het groen
  • Handvaardigheid
  • 21e Eeuwse vaardigheden - ICT geletterdheid
  • Lezen als speerpunt - de vernieuwde bibliotheek

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Panta Rhei verantwoordt zich al jaren met de M*-toetsen uit het LOVS. De resultaten van deze toetsen liggen (ruim) boven de gestelde norm.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten, gemeten m.b.v. het leerlingvolgsysteem van Cito, zijn een belangrijke indicator voor de kwaliteit van ons onderwijs. Tweemaal per jaar worden deze toetsen afgenomen en tweemaal per jaar worden de opbrengsten daarvan geanalyseerd en vertaald naar onderwijs.

Door structureel het curriculum te volgen en m.b.v. de methodetoetsen de ontwikkeling van leerlingen te monitoren wordt de voortgang van het leren gerealiseerd. Waar nodig wordt het aanbod (individueel) aangepast, naar beneden (herhaling of beperking van leerstof) of naar boven (uitbreiding of verzwaring van de leerstof).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven