Montessori Basisschool

Jan Janslaan 4 7602 VV Almelo

  • Voel je welkom op onze kleinschalige fijne school.
  • Samenwerken met montessorimateriaal. Vanuit vertrouwen en veiligheid de verbinding zoeken d.m.v. coöperatief leren.
  • De montessorimaterialen vormen de basis en kern in de voorbereide (leer)omgeving op onze school.
  • Op onze school gaan wij samen ontdekkend leren.
  • Op onze school dragen we zorg voor elkaar en de omgeving.

In het kort

Toelichting van de school

De Almelose Montessorischool is een reguliere basisschool en geeft eigentijds montessorionderwijs gebaseerd op de visie van Maria Montessori.  

Bij het vormgeven van ons onderwijs, gaan wij uit van: ‘Leer mij het zelf te doen!’.  

Wij als montessorischool gaan ervan uit dat ieder kind wil en kan leren.  Dat vertrouwen ligt, zonder het iedere dag te benoemen, binnen ons leer- en leefklimaat en om die ontwikkeling te ondersteunen is een voorbereide leeromgeving belangrijk. Een kind moet vanuit vertrouwen en verwondering in vrijheid met verantwoordelijkheid kunnen leren en verbindingen kunnen maken.

Het montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode met als belangrijkste doel het kind zoveel mogelijk ruimte te geven om als een geheel te ontwikkelen.
De onderwijsmethode kenmerkt zich door: 
* erkenning van de ontwikkelingsfase - een kind heeft in elke fase een andere leer/ontwikkeling behoefte; 
* erkenning van de gevoelige periode-  je bent in een bepaalde periode ontvankelijker om iets te leren; 
* verantwoordelijk voor jezelf, de ander en de omgeving; 
* individualiteit van de leerling: een kind mag zich in eigen tempo en interesses ontwikkelen. 

Waarom wij onderwijs geven en wat wij willen bereiken verschilt niet zo veel van andere scholen. Echter hoe wij dit doen wel!
De wijze waarop wij onderwijs vormgeven onderscheidt ons. Zo zijn de klaslokalen op onze school voorbereid op die ontwikkeling.
De kasten zijn bijvoorbeeld open zodat ieder kind kan zien wat er in zit en er vrij uit kan pakken. Er zijn speciaal ontworpen materialen voor de zintuigelijke ontwikkeling en het leren begrijpen van rekenen, taal en lezen.

Het speciaal ontwikkelde montessorimateriaal vormt de basis, de kern, van onze voorbereide rijke (leer)omgeving en staat daarom in het midden van het lokaal en nodigt uit tot ontdekking en ontwikkeling!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Uitgaan van eigen kracht
  • Individuele begeleiding
  • Onderzoekende houding
  • Kosmisch Onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Almelose Montessorischool is een kleinschalige school, waardoor er ruimte is voor de individuele leerling. De afgelopen jaren hebben wij een stabiele lijn in leerlingaantal. De school heeft positieve resultaten en biedt een veilige en vertrouwde omgeving.
De Almelose Montessorischool betrekt leerlingen van heel Almelo e.o. Ouders die voor deze school kiezen maken vaak bewust een keuze voor het montessorionderwijs en zijn niet gebonden aan het postcodebeleid van de gemeente Almelo.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven