Montessori Basisschool

Jan Janslaan 4 7602 VV Almelo

Schoolfoto van Montessori Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een reguliere basisschool. Montessori is net als Dalton of Jenaplan een vorm van onderwijs.

Op de Montessorischool is er veel aandacht voor het individuele kind. De ontwikkeling van de leerling staat centraal. Uw kind leert zelf gedeeltes van de dag in te plannen naar eigen interesse en behoefte. Dit gebeurt wel binnen glasheldere kaders met persoonlijke leerdoelen. Uw kind krijgt begeleiding die afgestemd is op wat het op dát moment nodig heeft. Op deze manier blijven de leerlingen zich door de jaren heen ontwikkelen, doen ze steeds  nieuwe leerervaringen op, blijven ze gemotiveerd en behalen ze aantoonbare goede resultaten.  

De Montessori basisschool biedt ruimte voor initiatief en creativiteit. Uw kind wordt nieuwsgierig gemaakt naar de grotere wereld, door de wereldoriëntatievakken projectmatig aan te bieden. Bij ons heerst een veilige en rustige werksfeer en wij vinden het belangrijk dat iedereen op een respectvolle manier met elkaar omgaat.  

Speerpunten:

-          Zelfredzaamheid

-          Een uitdagende en overzichtelijke leeromgeving

-          Onderwijs op maat

-          Aantrekkelijke Montessori materialen

-          Veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling

-          Ontwikkeling persoonlijke talenten en interesses

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Almelose Montessorischool kent door de jaren heen een stabiel leerlingenaantal; de school betrekt leerlingen van heel Almelo. Ouders die voor deze school kiezen zijn niet gebonden aan het postcodebeleid van de Gemeente.
Weergave

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven