Montessori Basisschool

Jan Janslaan 4 7602 VV Almelo

  • Voel je welkom op onze kleinschalige fijne school.
  • Samenwerken met montessorimateriaal. Vanuit vertrouwen en veiligheid de verbinding zoeken d.m.v. coöperatief leren.
  • De montessorimaterialen vormen de basis en kern in de voorbereide (leer)omgeving op onze school.
  • Op onze school gaan wij samen ontdekkend leren.
  • Op onze school dragen we zorg voor elkaar en de omgeving.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle leerlingen uit de bovenbouw (gr. 6 t/m 8) hebben in januari 2023 een leerlingtevredenheidspeiling ingevuld.
Wij vinden het erg fijn, dat we de conclusie kunnen trekken dat de leerlingen zich (heel veilig) voelen! Onze leerlingen geven aan dat ze (bijna/helemaal) nooit gepest worden op school en dat ze het hier leuk hebben. Belangrijke voorwaarden voor leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen op school.

Met betrekking tot het leren geven de leerlingen aan dat ze (heel) erg tevreden zijn over wat ze leren op school. En dat de uitleg en hulp van de leerkrachten als (heel) erg goed wordt ervaren. Op alle bevraagde onderdelen scoort de school, door de ogen van de leerlingen, ruim voldoende tot goed.

We zijn blij met de resultaten van de leerlingen en de uitkomsten nemen we als waardevolle feedback mee in de nieuwe plannen. De inhoud wordt besproken op groep-, school- en bestuursniveau. Met als doel: behouden wat goed gaa en kansen benutten om samen te blijven werken aan een fijne en veilige school waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling is in april 2023 afgenomen.  Met een respons van ruim 85% geeft de uitkomst een representatief en betrouwbaar beeld. Dat 88 van de 104 gezinnen een bijdrage heeft geleverd op de oudertevredenheidspeiling, geeft een bevestiging in de hoge mate van ouderbetrokkenheid en partnerschap tussen ouders en de school.

Ouders zijn positief over het schoolklimaat (gemiddeld 8,6), onderwijsleerproces (gemiddeld 8,6), informatie en communicatie (gemiddeld 7,9).Gemiddeld geven ouders een 8,4 als rapportcijfer voor de school. Mooie en belangrijke uitkomsten die besproken worden met het team, de MR en de ouders en benut om ons onderwijs te verbeteren. Want goed onderwijs voor ieder kind is wat ons elke dag drijft en waar we ons samen met ouders sterk voor willen maken!
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven