Montessori Basisschool

Jan Janslaan 4 7602 VV Almelo

  • Werken met de nieuwste montessorimaterialen.
  • Voel je welkom op onze kleinschalige fijne school.
  • Samenwerken met montessorimateriaal. Vanuit vertrouwen en veiligheid de verbinding zoeken d.m.v. coöperatief leren.
  • De montessorimaterialen vormen de basis en kern in de voorbereide (leer)omgeving.
  • 'Leer mij het zelf te doen', door je eigen weg te vinden in de voorbereide (leer)omgeving.

Het team

Toelichting van de school

Op de Almelose Montessorischool werken gedreven professionals die allemaal naast hun reguliere onderwijsbevoegdheid hun Montessoridiploma hebben behaald of hiervoor in opleiding zijn. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze stichting werkt samen met de vervaningspool van Driessen. Wanneer er een invaller dient te komen wordt dit aangevraagd middels de vervaningsmanager.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In alle groepen wordt iedere week muziek gegeven. Leerlingen van groep 4 kregen wekelijks een extra muziekles.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het Montessori onderwijs gaat uit van de individuele ontwikkeling van het kind.
De organisatie van het onderwijs, de inrichting van de groep en het specifieke materiaal maken dit mogelijk. Een logisch gevolg is de grote variatie in werk- en instructievormen die gedurende de onderwijstijd gebruikt worden.
Vanuit de Montessori gedachte vinden wij het belangrijk dat kinderen vrijheid van werkkeuze en werktijd hebben, zodat zij ruim de gelegenheid krijgen eigen keuzes te maken in hun ontwikkeling en in staat zijn hun eigen ontwikkeling te volgen. De leerkracht heeft een begeleidende en coachende rol, waarbij we zorg dragen voor een veilig en tegelijkertijd uitdagend leer- en leefklimaat, waarvan het kind mede-eigenaar is. Hiervoor creëren we betekenisvolle leersituaties en bevorderen we samenwerkend leren zodat het kind actief en betrokken kan leren met en van andere kinderen

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Werken als leerkracht op een Montessorischool is in de kern ‘kijken naar de individuele leerling in zijn omgeving’.
De individuele benadering van leerlingen is één van de kernpunten van de Montessori visie. Leerlingen worden binnen het Montessori onderwijs gezien als actief, nieuwsgierig en leergierig. De leerling wil de wereld om zich heen verkennen en leren kennen. Door deze ontwikkelingsdrang is het logisch dat leerlingen niet alleen gevormd worden door de omgeving.
De ontwikkeling van leerlingen is een proces waaraan de leerling zelf een onvervangbare bijdrage levert: het eigen, spontane handelen in interactie met zijn omgeving. Dit zorgt voor een unieke ontwikkeling. De leerling erkennen in zijn persoonlijke ontwikkeling is daarom een belangrijk uitgangspunt binnen het Montessorionderwijs.  Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop het onderwijs wordt ingericht en hoe onderwijstijd wordt benut.
Doordat ieder mens zijn ontwikkeling op individuele wijze doorloopt betekent dit ook dat de school de leerlingen een bepaalde mate van vrijheid biedt: ‘Vrijheid in gebondenheid’. Op deze manier kan de leerling zich ontwikkelen volgens zijn eigen patroon en aard en kan het zich bekwamen in een eigen leerstijl. De ontwikkeling van het individu krijgt in de praktijk vorm door de manier waarop de leerling hierin begeleid wordt. Het verschil in de ontwikkeling ligt verborgen in de omstandigheden waarin de leerling verkeert en door de persoonlijke ervaringen die daarbij worden opgedaan.  De leerling en zijn individuele ontwikkeling zijn een belangrijk startpunt voor het geven van goed Montessorionderwijs. De individuele ontwikkeling kan niet los gezien worden van de erkenning van de ontwikkelingsfasen.  

Extra mogelijkheden op deze school

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen ons schoolgebouw huisvest Peuteropvang Jan Janslaan van Humankind.
De ervaren leidsters van de peuteropvang werken middels de montessoriwijze en werken nauw samen met de onderbouwgroepen.

Terug naar boven