School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Slochterwaard 179 1824 KV Alkmaar

  • In een eigentijdse en innovatieve omgeving inspireren we teamleden en leerlingen om te komen tot optimale ontwikkeling!
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide
  • Op de Piramide krijgen leerlingen de mogelijkheid om ook praktisch te leren.
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

In het kort

Toelichting van de school

SBO De Piramide is een openbare school voor speciaal basisonderwijs. Wij zijn een school waarbij uniek zijn, inspiratie, samen en aandacht onze belangrijkste uitgangspunten voor het onderwijs vormen. Wij bieden onderwijs op maat voor kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling op het gebied van leren.

Kijk ook op: www.depiramide-alkmaar.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Uniek zijn
  • Inspiratie
  • Samen
  • Aandacht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
151
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De documenten met betrekking tot schoolklimaat en veiligheid zijn in te zien bij de directie. 

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven