School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Slochterwaard 179 1824 KV Alkmaar

  • In een eigentijdse en innovatieve omgeving inspireren we teamleden en leerlingen om te komen tot optimale ontwikkeling!
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide
  • Op de Piramide krijgen leerlingen de mogelijkheid om ook praktisch te leren.
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide
  • Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs De Piramide

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de enquête hebben wij de leerlingen van groep 7 en 8 meegenomen. Op een SBO- school is de uitkomst van deze enquête het meest betrouwbaar in onze ogen met deze groep leerlingen. Door jaarlijkse horizontale instroom van leerlingen uit het reguliere onderwijs in met name lagere groepen, komen wij het meest te weten van leerlingen die het langst bij ons op school hebben gezeten en de sfeer op onze school hebben kunnen ervaren. Naast deze peiling nemen wij jaarlijks bij alle leerlingen van onze school de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) af. Dit is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid.
Tevredenheid
7,8

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De opkomst van 42% is duidelijk 10% hoger dan in 2017( 32%). Herhaaldelijk herinneren van ouders via Social Schools( digitaal medium)door de schoolleiding geeft een stijging voor wat betreft de bereidheid om een enquête in te vullen. Desalniettemin moeten wij ook nu constateren dat een aanzienlijk deel van onze ouders niet of nauwelijks kan beschikken over internet en een pc. Dit beïnvloedt de opkomst negatief.
Tevredenheid
8,3

Terug naar boven