Antoniusschool voor Basisonderwijs

Teding van Berkhoutlaan 20 2111 ZC Aerdenhout

  • Thema 'dans in de school'
  • Een blik in groep 3
  • Schoolfoto van Antoniusschool voor Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Binnen ons kwaliteitsbeleid neemt de mening van leerlingen een belangrijke stem in. We vragen leerlingen met enige regelmaat wat zij van de school vinden en hoe ze zich voelen. Het is immers hun school.

Dat doen we door het laten invullen van vragenlijsten en door gesprekken met leerlingen. De leerlingen zijn in de school vertegenwoordigd door een leerlingenraad die iedere zes weken met de directie aan tafel zit. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Binnen ons kwaliteitsbeleid neemt de mening van ouders over de school een belangrijke plek in. Aan de hand van vragenlijsten en cyclische gesprekken met ouders stellen we jaarlijks het beleid bij en proberen we de school ieder jaar een beetje beter te maken.

Het stelt ons in staat om te kijken of wij de school zijn die we willen zijn en of we ouders daar voldoende in meenemen. Maar aan de andere kant heeft de stem van de ouders ook invloed om te te varen koers, want de school ben je samen.

Ouders zijn vanzelfsprekend vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad, maar daarnaast bestaat ook een actieve ouderraad die betrokken is bij alles wat de school organiseert. Die samenwerking vinden we waardevol en levert de school ook veel op. Tot slot heeft iedere groep twee klassenouders die een klankbordgroep vormen voor de ouderraad. Zowel de oudergeleding van de MR, als de voorzitters van de ouderraad zijn iedere zes weken met de directie van de school in gesprek.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven