Antoniusschool voor Basisonderwijs

Teding van Berkhoutlaan 20 2111 ZC Aerdenhout

  • Thema 'dans in de school'
  • Een blik in groep 3
  • Schoolfoto van Antoniusschool voor Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Antoniusschool is een dynamisch team. We zijn verheugd dat er vier mannen in ons team zijn. De directeur heeft een volledige baan. Ons team heeft meerdere specialisten en coördinatoren. De specialisten (Hoogbegaafdheid,  lezen, ICT, muziek, coaching en gedrag, ) brengen hun kennis en vaardigheden ook in in het team en het onderwijs. Daardoor kan er op allerlei gebied goed en gedegen onderwijs gegeven worden. Dit komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede.

De school heeft een plusklas, een leerlijn digitale geletterdheid en iedere week muziekles

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

verlof van leerkrachten wordt vrijwel altijd intern opgelost. Binnen aanstellingen van collega's bestaat ruimte om dit effectief te doen. Helaas is ziekteverlof een niet te ondervangen vraagstuk waarbij een wereld vol corona natuurlijk niet meewerkt.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de groepen 1/2 staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in de gymzaal. Vanaf groep 3 hebben de kinderen tweemaal per week gymles in de gymzaal of buiten als het weer dat toelaat. Wij maken gebruik van twee vakleerkrachten voorbewegingsonderwijs.

De groepen 5 en 6 krijgen 1 gymles en een judoles, dit in het kader van sociaal emotionele vorming en het goed leren vallen.

De groepen 5 t/m 8 krijgen ook dramatische vorming. Deze lessen worden gegeven door de vakleerkracht drama. De kinderen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens enervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

De kinderen in groep 8 worden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een voorschoolse cursus Frans. Dit blijkt een zinvolle voorbereiding te zijn op het Frans in het voortgezet onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie onderwijsprofiel Antoniusschool 2022

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school werkt hard aan de implementatie van het HB-beleid om in alle groepen tot eenduidig didactisch en pedagogisch handelen te komen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Antoniusschool werkt al meer dan tien jaar samen met Op Stoom. Zij gebruiken een deel van het gebouw voor de peuteropvang. Hoewel het hetzelfde gebouw is, hebben ze een eigen ingang een een eigen deel van het schoolplein. Daarnaast verzorgen zij ook de BSO bij ons op school, een groot deel van de leerlingen maakt daar gebruik van. 

Terug naar boven