Antoniusschool voor Basisonderwijs

Teding van Berkhoutlaan 20 2111 ZC Aerdenhout

  • Thema 'dans in de school'
  • De hoofdentree van de school
  • Een blik in groep 3

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Antoniusschool te Aerdenhout

We heten u van harte welkom op deze website. Het team van de Antoniusschool laat u graag zien welk onderwijs er wordt gegeven en hoe wij de ontwikkeling en het leren van ieder kind inspireren en stimuleren. Transparant en duidelijk is waar ons team voor staat. De samenwerking met u en uw kind(-eren) is belangrijk om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Op onze website vindt u allerlei gegevens over de school en ons onderwijs. Daarnaast biedt dit SchoolVenster u inzicht in de resultaten van de Antoniusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig en relevant geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties en ons onderwijs. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet. Wij wensen u veel leesplezier.

Het team van de Antoniusschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Betrokkenheid
  • Effectiviteit - doeltreffendhe

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
216
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven