Openbare Basisschool De Vliegerdt

Achterweg ZZ 2c 3216 AB Abbenbroek

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vliegerdt

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We peilen de tevredenheid eens in de twee jaar bij de leerlingen van groep 5 t/m 8 met behulp van een vragenlijst afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit),

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,44. Daarmee scoort de school ruim voldoende. (Norm = 3) 

De respons op de Vragenlijst was 97%: 33 van de 34 respondenten hebben de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

De leerlingen geven de school een 8,2. Dat is een hoog cijfer en daar zijn we blij mee, maar niet tevreden. Ons streven is om onszelf voortdurend te verbeteren. We willen een 8,5!

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit)

OBS De Vliegerdt scoort als school een 3,34. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De norm is namelijk 3.

De respons op de Vragenlijst was 54%: 27 van de 50 respondenten hebben de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werd door veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit. 

We analyseren de Vragenlijst en trekken conclusies die we opnemen in een verbeterplan. Doel van dat plan is verbetering. 

Ouders geven de school een 8 als rapportcijfer. Dat is best een hoog cijfer, maar toch zijn we niet tevreden. We zijn ambitieus en hebben het idee dat we altijd moeten streven naar beter. We willen een 8,5!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven