Openbare Basisschool De Vliegerdt

Achterweg ZZ 2c 3216 AB Abbenbroek

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Vliegerdt

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Vliegerdt. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt het betrouwbare en genuanceerde informatie.

Ons motto is: Obs De Vliegerdt; ‘Een brede basis voor je toekomst!’ Dat is wat we onze leerlingen bieden. Ze worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen en daarmee de stevige basis te leggen voor hun verdere ontwikkeling richting voortgezet onderwijs, naar volwassenheid en deelname aan de maatschappij. Obs De Vliegerdt is een school die goed onderwijs verzorgt met hoge opbrengsten in een veilige en prettige sfeer.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Openheid
  • Respect
  • Zelfreflectie
  • Ambitie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Vliegerdt heeft de laatste jaren te maken met groei. In maart 2022 telde onze school 67 leerlingen. De verwachting is dat we in 2022 op 68 leerlingen uitkomen, in 2023 op 69 en in 2024 op 77 leerlingen. We werken met 4 gecombineerde groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven