Kindcentrum Breinplein

Schoolstraat 1 5735 CG Aarle-Rixtel

 • Wij blijven in beweging net als de wereld om ons heen. Met open vizier zijn we steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die uitdagen.
 • Op onze school zijn we trots op elk kind: op wie het is en hoe het zich ontwikkelt. We hebben een open houding naar ouders en kinderen.
 • Op onze school mag je zijn wie je bent. We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Dat stimuleren we graag.
 • We leren de kinderen stapsgewijs samen-werkingsvaardigheden aan. Ze worden uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken.
 • DenkBeelden zijn visuele modellen. Elk DenkBeeld brengt een ander denkproces op gang. We zijn steeds op zoek naar nieuwe leervormen.

In het kort

Toelichting van de school

Wat leuk dat u ons SchoolVenster bezoekt. Kindcentrum Breinplein is een school van Eenbes Basisonderwijs. Eenbes staat voor Samen vernieuwend leren. We zijn innovatief, maar toch vertrouwd. Samenwerken staat bij ons hoog in het vaandel. Ieder kind is uniek, maar komt pas tot zijn recht te midden van anderen. We creëren een veilige speel-/leeromgeving  en benaderen de kinderen positief.

Door aan de kinderen te benadrukken wat ze goed doen en waar ze goed in zijn, ontstaat een prettige sfeer. Een sfeer waarin kinderen niet alleen complimenten ontvangen, maar ze ook uitspreken naar elkaar. We werken met een duidelijke dagindeling die voor kinderen zichtbaar is. Op onze website (www.kindcentrumbreinplein.nl ) vindt u meer informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen en respect
 • Kansrijk & brede talentontw.
 • Samen en Duurzaam
 • Veilige leeromgeving
 • Leergeluk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen van Kindcentrum Breinplein is ongeveer 200, het leerlingenaantal is stabiel. De groepsgrootte is gemiddeld 25 leerlingen in homogene groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
180
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk.

Op woensdag en vrijdagmiddag zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 8 vrij.

De TSO en BSO vindt plaats bij de Klimop van Stichting GOO, die in een vleugel van het gebouw haar intrek heeft.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven