Kindcentrum Breinplein

Schoolstraat 1 5735 CG Aarle-Rixtel

  • Wij blijven in beweging net als de wereld om ons heen. Met open vizier zijn we steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die uitdagen.
  • Op onze school zijn we trots op elk kind: op wie het is en hoe het zich ontwikkelt. We hebben een open houding naar ouders en kinderen.
  • Op onze school mag je zijn wie je bent. We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Dat stimuleren we graag.
  • We leren de kinderen stapsgewijs samen-werkingsvaardigheden aan. Ze worden uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken.
  • DenkBeelden zijn visuele modellen. Elk DenkBeeld brengt een ander denkproces op gang.  We zijn steeds op zoek naar nieuwe leervormen.

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In oktober 2013 heeft de school een tevredenheidsonderzoek afgenomen. De ouders gaven aan tevreden te zijn over de school. Landelijk scoren ouders gemiddels een 7,6. De ouders van De Heindert scoren 7,7. Items die extra hoog scoren zijn optreden bij pestgedrag, ICT-voorzieningen, aandacht voor orde en discipline, sfeer tussen leerlingen onderling en leerlingen gaan graag naar school.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven