Kindcentrum Breinplein

Schoolstraat 1 5735 CG Aarle-Rixtel

  • Wij blijven in beweging net als de wereld om ons heen. Met open vizier zijn we steeds op zoek naar nieuwe lesmaterialen die uitdagen.
  • Op onze school zijn we trots op elk kind: op wie het is en hoe het zich ontwikkelt. We hebben een open houding naar ouders en kinderen.
  • Op onze school mag je zijn wie je bent. We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Dat stimuleren we graag.
  • We leren de kinderen stapsgewijs samen-werkingsvaardigheden aan. Ze worden uitgedaagd om samen te leren en zelf te ontdekken.
  • DenkBeelden zijn visuele modellen. Elk DenkBeeld brengt een ander denkproces op gang.  We zijn steeds op zoek naar nieuwe leervormen.

Het team

Toelichting van de school

Wij zijn bezig met teamscholing op het begeleiden van de kinderen, zodat ze onderzoekend en ontwerpend kunnen leren. Dit vraagt een coachende rol van leerkrachten. 

Er is ook een teamscholing van Maakkunde een methode voor Wetenschap en Technology. 


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel, kunnen wij vervanging aanvragen bij de Vervangerspool van De Eenbes. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kleutergroepen zijn heterogeen, dus groep 1 en 2 zijn samen.

Vanwege de fusie, zijn er nu in groep 5 t/m 8 homogene groepen en heterogene groepen. Op termijn gaan we naar homogene groepen, dat betekent dat er 1 groep 3 is, 1 groep 4 enz. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 werken we thema gericht. Elke ochtend werken de kleutergroepen groepsdoorbrekend, dan gaan de tussendeuren open en kunnen kinderen uit de beide groepen samenwerken. 

In het middagprogramma werken zij groep doorbrekend samen met de groepen 3 en 4: 

- Creatieve vakken, de Ateliers: drama, dans, muziek, tekenen, handvaardigheid en textiel.

- Wetenschap en techniek: programmeren, ict-vaardigheden, computational thinking, mediawijsheid, informatie vaardigheden, 21 ste -eeuwse vaardigheden.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de middag werken wij groep doorbrekend in 3 clusters: 

- Creatieve vakken, de Ateliers: drama, dans, muziek, tekenen, handvaardigheid en textiel.

- Wetenschap en techniek: programmeren, ict-vaardigheden, computational thinking, mediawijsheid, informatie vaardigheden, 21 ste -eeuwse vaardigheden.

- zaakvakken in projecten middels een geïntegreerde methode Blink: natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer, mens en samenleving.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

-Basisaanbod voor de makkelijk lerende leerling, door materialen aan te bieden die extra uitdaging vragen door verdieping en verrijking. 

-Technieklokaal voor de lessen Wetenschap en Technology.

-Engelse taal voor groep 1 t/m 8

-Wij hebben enkele kinderen in een rolstoel, wij hebben hier speciale faciliteiten voor. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er worden gezamenlijke thema's gepland tussen school en de Kinderopvang de Klimop.

Bij iedere overgang van kinderopvang naar Basisschool wordt een warme overdracht gedaan voor ieder kind. 

Terug naar boven