Basisschool St. Jozef

Dijkstraat 6 7121 ET Aalten

Geboeide kinderen lezen graag.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2023 is een leerlingtevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van leerlingen van St. Jozef Aalten. De meting onder de leerlingen heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Leerlingtevredenheidsonderzoek primair onderwijs van VenstersPO. Alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben deelgenomen, op een enkele zieke leerling na. De resultaten gebruikt de school voor interne evaluatie en wordt ook met de leerlingenraad besproken. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In januari/februari 2023 is een oudertevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van ouders van de leerlingen van St. Jozef Aalten. De meting onder de ouders heeft online plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs middels individuele, anonieme toegang. 

De oudertevredenheidsonderzoeken zijn vergeleken met de afname in 2018-2019 en 2020-2021. De school haalt nu een hogere algemene waardering t.o.v. 2018-2019 en 2020-2021. Ouders geven de school nu een rapportcijfer van 8.1 t.o.v. 7.9 Iets waar we uiteraard heel trots op zijn. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven