Basisschool St. Jozef

Dijkstraat 6 7121 ET Aalten

  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool St. Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Basisschool St. Jozef!

Om een kind te laten worden tot het mooiste wat het kan zijn, willen wij de komende jaren het concept ‘Boeiend en doelgericht onderwijs’ in onze school vormgeven. Het concept is gericht op het behalen van optimale resultaten door een hoge innerlijke betrokkenheid bij leerlingen en leerkrachten te bewerkstelligen. In onze school willen wij kinderen boeiende lessen geven waarin ze worden voorbereid om gelukkig en succesvol te zijn in de 21e eeuw. We creëren zo een leeromgeving waar een grote passie en betrokkenheid is bij zowel leerlingen als leerkrachten, waar passend onderwijs wordt geboden, waar talenten zich kunnen ontwikkelen en het leren duurzaam zal zijn met hoge opbrengsten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Boeiend Onderwijs
  • Zes eigen kernwaarden
  • Kanjertraining
  • Kleinschalig
  • Oog voor ieder kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang is op dit moment nog georganiseerd buiten de school met verschillende partners. Op dit moment is de school in een gevorderd stadium om voor- en naschoolse opvang binnen de eigen muren te organiseren. Het streven is om kinderen opvang te bieden van 7.00 tot 18.00 uur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het anti pest protocol van de school is opgenomen in het protocol gedrag en veiligheid van de school.

Terug naar boven