Scholenopdekaart

De Wheemschool

De Wheemschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Hartelijk Welkom op De Wheemschool
We zijn blij met ons nieuwe gebouw. We kunnen inspelen op veranderende onderwijsprincipes. Samen met de BijdeHandjes bieden wij integrale zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

We gaan uit van het unit principe. De onder- de midden- en de bovenbouw hebben een eigen afdeling. Gescheiden, maar toch verbonden door de centrale ruimte met tribune trap. In de lokalen is de groepsleerkracht de verbindende factor. Daarbuiten op de speel- leer-pleinen kunnen de kinderen zelfstandig werken. Er is veel ruimte voor kinderen die een andere instructie nodig hebben of een rustige plek.

We zijn een duurzame school en werken met zonnepanelen. Onze Kernwaarden zijn: Toegewijd Verbonden Ontspannen.   

Download de schoolgids

Contactgegevens

Frans Halsstraat 111
3781EV Voorthuizen

Telefoon:
0342471642
Website:
www.wheemschool.nl
E-mailadres:
directie@wheemschool.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Gert de Vries

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Hervormde Scholen te Voorthuizen

Aantal scholen:
2
Aantal leerlingen:
517

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO


Foto-impressie