De Wheemschool

Frans Halsstraat 111 3781 EV Voorthuizen

  • 'Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn.'
  • 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.'
  • 'it takes a village to raise a child….'
(Er is een gemeenschap nodig om een kind op te laten groeien)

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Bijna alle kinderen voelen zich veilig op onze school en ervaren welbevinden. Her ervaren van veiligheid en welbevinden zijn voor de basis om tot leren te kunnen komen. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In 2020 is er een oudervragenlijst uitgezet. De ouders geven daarin aan erg tevreden te zijn over De Wheemschool.

De Wheemschool is een open school met een lage drempel voor ouders. Er is een actieve oudercommisie en medezeggenschapsraad

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven