De Wheemschool

Frans Halsstraat 111 3781 EV Voorthuizen

  • 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.'
  • 'it takes a village to raise a child….'
(Er is een gemeenschap nodig om een kind op te laten groeien)
  • ‘Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn.’

In het kort

Toelichting van de school

We zijn trots op onze school, het onderwijs, de kinderen en ons team. We werken toegewijd, verbonden en ontspannen. Samen spelen we in op veranderende onderwijsprincipes. Samen met de BijdeHandjes bieden wij integrale zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

De onder- de midden- en de bovenbouw hebben een eigen afdeling. Gescheiden, maar toch verbonden door de centrale ruimte met tribune trap. In de groepen is de groepsleerkracht de verbindende factor. Op de speel- leer-pleinen werken de kinderen zelfstandig. Er is veel ruimte voor kinderen die een instructie nodig hebben of een rustige plek.

Onze Kernwaarden zijn: Toegewijd Verbonden Ontspannen.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toegewijd
  • Verbonden
  • Ontspannen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wheemschool groeit. We starten in het schooljaar 2023-2024 met ca. 350 leerlingen verdeeld over 16 groepen. Daarmee hebben we een gemiddelde groepsgrootte van 22 leerlingen per groep. In januari 2024 begint  een instroomgroep. Hierdoor is de groepsgemiddelde aan het einde van het jaar rond de 21 leerlingen per groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
359
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken nauw samen met kinderopvang BijdeHandjes.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven