De Wheemschool

Frans Halsstraat 111 3781 EV Voorthuizen

  • 'Durf te leven, hou van het leven! Durf blij te zijn.'
  • 'Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.'
  • 'it takes a village to raise a child….'
(Er is een gemeenschap nodig om een kind op te laten groeien)

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk Welkom op De Wheemschool
We zijn blij met ons nieuwe gebouw. We kunnen inspelen op veranderende onderwijsprincipes. Samen met de BijdeHandjes bieden wij integrale zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

De onder- de midden- en de bovenbouw hebben een eigen afdeling. Gescheiden, maar toch verbonden door de centrale ruimte met tribune trap. In de lokalen is de groepsleerkracht de verbindende factor. Daarbuiten op de speel- leer-pleinen kunnen de kinderen zelfstandig werken. Er is veel ruimte voor kinderen die een andere instructie nodig hebben of een rustige plek.

We zijn een duurzame school en werken met zonnepanelen. Onze Kernwaarden zijn: Toegewijd Verbonden Ontspannen.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toegewijd
  • Verbonden
  • Ontspannen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Wheemschool groeit. We starten in het schooljaar 2022-2023 met ruim 330 leerlingen verdeeld over 15 groepen. Daarmee hebben we een gemiddelde groepsgrootte van 22 leerlingen per groep. we starten in januari 2023 een instroomgroep. Hierdoor is de groepsgemiddelde aan het einde van het jaar rond de 21 leerlingen per groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
306
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken nauw samen met kinderopvang BijdeHandjes.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven