Scholenopdekaart

Christelijke basisschool De Ark

Christelijke basisschool De Ark

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Hartelijk welkom !

Fijn dat u belangstelling heeft voor het onderwijs op De Ark.

Dit SchoolVenster geeft u een inkijkje in de christelijke basisschool De Ark in Daarle.

Wij vinden dat de school een plaats moet zijn waar de kinderen volop leren, zich veilig voelen én waar ze met plezier naar toe gaan!

Opvoeden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders èn school. Een goed samenspel tussen beiden is essentieel om de zorg voor ieder kind te optimaliseren. Een weloverwogen en verantwoorde schoolkeuze is daarbij dan ook van groot belang.

C.B.S. De Ark is een basisschool behorend bij de Stichting "Ieder kind telt" in de gemeente Hellendoorn.

Deze Stichting telt 11 scholen en stelt zich ten doel het geven van Christelijk primair onderwijs. Op onze school geven wij onderwijs waarbij ook ouders een belangrijke rol spelen. Uw meeleven en meedenken is erg belangrijk.

Ons logo is ontleend aan een kunstwerk waarin de naam van de school is verwerkt (in aangepaste stijl) : samenspelende kinderen omgeven door stralen van het licht. Hierachter zit de gedachte, dat onze Ark in het licht van de wereld staat, waar kinderen veilig zijn.

Dat is dus wat De Ark wil zijn: een plaats waar kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen..

In ons multifunctionele gebouw is ook plaats voor de openbare bibliotheek, peuterspeelzaal Ukke Pukkie en Thuiszorg Noord West Twente. De school staat iets buiten de dorpskern in een landelijke omgeving.

We geven op de Ark dagelijks op een verantwoorde wijze hedendaags onderwijs volgens het "BAS-principe". BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Hierbij gaan we uit van de gedachte dat elk kind op zijn eigen niveau en naar eigen mogelijkheden handelt en leert. Ieder kind telt omdat ieder kind uniek is !

Nieuw daarnaast is het werken met "Klassepro"! Dit staat voor het continu verbeteren van ons onderwijs. We willen onze leerlingen steeds meer "eigenaar" laten zijn van haar/zijn eigen ontwikkeling. We maken hierbij gebruik van individuele doelen en groepsdoelen. Ieder kind beschikt over een eigen portfolio-map waarin de succeservaringen en resultaten worden verzameld. 

Wij vertellen u natuurlijk graag veel meer over onze school, maar we laten u nog liever zíen hoe het er bij ons aan toe gaat.

We maken graag tijd voor u! Dus: nieuwsgierig geworden naar onze Ark? Maak dan gerust een afspraak. Dit kan via telefoonnummer 0546 697405 of stuur een mail naar info@ark-ikt.nl voor een kennismakingsgesprek bij ons op school.

Op onze website kunt u natuurlijk ook meer informatie vinden over onze school.

Download de schoolgids

Contactgegevens

't Caphorst 2
7688RK Daarle

Telefoon:
0546697405
Website:
www.ark-ikt.nl
E-mailadres:
dir@ark-ikt.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting 'Ieder kind telt' CPO in de gemeente Hellendoorn

Aantal scholen:
11
Aantal leerlingen:
1623
Website:
www.iederkindtelt.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Twente Noord PO


Foto-impressie