Scholenopdekaart

Obs De Optimist

Obs De Optimist

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom! Fijn dat u geïnteresseerd bent in het schoolvenster van Obs de Optimist in Hoofddorp (Floriande). Het biedt u inzicht in onze resultaten en achtergronden. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en onszelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit Schoolvenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school. Regelmatig wordt er iets toegevoegd

Ons onderwijs is… 

1.     Optimistisch: Wij hebben hoge verwachtingenvan kinderen.

2.     Geïntegreerd: Kinderen met verschillende kwaliteiten en kenmerken krijgen samen onderwijs.

3.     Gedifferentieerd: Er wordt rekening gehouden met de verschillen in de onderwijs- en leerbehoeften van het kind.

4.     Reflectief: Kinderen wordt geleerd na te denken over hun eigen leren.

Onderwijs moet inspirerend en uitdagend zijn.Zin in leren, daar staan wij voor!

Download de schoolgids

Contactgegevens

Deltaweg 109
2134XS Hoofddorp

Telefoon:
0235619187
Website:
www.obsoptimist.nl
E-mailadres:
directie@obsoptimist.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Remco Brandt

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer

Aantal scholen:
19
Aantal leerlingen:
4565
Website:
www.sopoh.nl

Samenwerkingsverband

SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer


Foto-impressie