Scholenopdekaart

De Vuurvlinder

De Vuurvlinder

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

RKBS De Vuurvlinder is de enige rooms-katholieke basisschool in Veenendaal die openstaat voor iedereen die zich op de school thuis voelt. De school heeft voor zichzelf ambitieuze doelstellingen opgesteld. We willen een veilige leeromgeving creëren waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden. We staan voor een brede ontwikkeling, waarin kinderen in een warme sfeer hun talenten en interesses kunnen ontdekken. In dit Schoolvenster kunt u de resultaten zien, zoals tot nu toe behaald. Daarnaast willen we u inzicht geven in datgene waar we als school voor staan en trots op zijn. 

De Vuurvlinder heeft twee locaties, 'één aan de Tweespan 39 in de wijk Noord en één aan de Boerenzwaluw 19 in Veenendaal West in Kindcentrum De Zwaluw. 

Contactgegevens

Boerenzwaluw 19
3905SG Veenendaal

Telefoon:
0318527745
Website:
www.vuurvlinder-skovv.nl
E-mailadres:
directie.vu@skovv.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2531
Website:
www.skovv.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO