Scholenopdekaart

De Horizon

De Horizon

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

 Geborgenheid: onderwijs dat verder reikt dan de geijkte vakken  

Op De Horizon bieden we onderwijs dat verder reikt dan de geijkte vakken lezen, rekenen, spelling en taal. Door ruimte te creëren voor expressie, beweging en cultuuronderwijs dagen we kinderen uit om hun horizon te verbreden.  

Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten spelenderwijs en op hun eigen tempo. Ze ervaren een plezierige schooltijd waarin ze gevormd en begeleid worden in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  

Onze school heeft een christelijke grondslag. Alle kinderen zijn welkom en iedereen maakt kennis met de christelijke tradities en verhalen die in onze cultuur nog steeds een belangrijke rol spelen.  

We hechten waarde aan respect, rechtvaardigheid, openheid en eerlijkheid. Samen creëren we een veilige omgeving waarin kinderen deskundig begeleid worden bij een maximale en persoonlijke ontwikkeling.   

Wilt u weten wat wij voor uw kind kunnen betekenen? In de schoolgids vertellen wij u hier meer over. Of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek via 078-8905550 of horizon@h3o.nl.  

Voel je welkom,  

Hetty Janson    

Download de schoolgids

Contactgegevens

Singel 441
3311HH Dordrecht

Telefoon:
0788905550
Website:
dehorizon.h3o.nl
E-mailadres:
horizon@h3o.nl

Schooldirectie en -bestuur

MT-lid

Daisy Gemser

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stg H3O v christ. peuterwerk kinderopv., prim./voortg. ond.

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
5299
Website:
www.h3o.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Dordrecht