Scholenopdekaart

Archipelschool De Leeuwenburch

Archipelschool De Leeuwenburch

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Openbare basisschool de Leeuwenburch is een Archipelschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Op basis van een helder profiel en een sterke onderlinge verbondenheid verzorgen de Archipelscholen ieder voor zich en gezamenlijk kwalitatief, toekomstgericht, kindgericht en maatschappijgericht onderwijs. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij op termijn uit van het concept Passend Onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van onderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot waardevolle en respectvolle burgers.Op deze Vensters PO kunt u alle verdere informatie vinden over onze school.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Baljuwlaan 4
4336GL Middelburg

Telefoon:
0118611633
Website:
www.deleeuwenburch.nl
E-mailadres:
leeuwenburch@archipelscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2602
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Walcheren


Foto-impressie