Scholenopdekaart

De Klaeter

De Klaeter

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De Klaeter wordt tot de kleine scholen gerekend (42 leerlingen op 1 oktober 2019) en is een school waar het onderwijs wordt gegeven in een veilige sfeer waarin we proberen om iedere persoonlijkheid tot zijn of haar recht te laten komen. Op Obs de Klaeter werken parttime leerkrachten en een intern begeleider. Tevens hebben we op school dit schooljaar voor 4 dagdelen in de  week een onderwijsassistent en er werkt een vrijwillige conciërge op onze school. Onderwijsconcept: Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen graag experimenteren, onderzoeken en dingen ontdekken. We willen de nieuwsgierigheid prikkelen en kinderen uitdagen om op zoek te gaan naar datgene waar ze goed in zijn. Dit doen we door ‘doelmatig te werken m.b.v. themagericht onderwijs’. Samen leren en beleven. Op zoek naar ieders talent. Elke 6-8 weken staat er een thema centraal, waar leerlingen m.b.v. een onderzoeksvraag/vragen op zoek gaan naar antwoorden. Kennis kunnen de kinderen via verschillende wegen vergaren. Digitale leeromgeving: Onze leerlingen leren om in een eigentijdse leeromgeving om te gaan met de vaardigheden die in de 21ste eeuw nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van digitale middelen motivatie verhogend werkt en betere leerprestaties tot gevolg heeft. Groep (6), 7, 8 werkt in het schooljaar 2019-2020 met chromebooks. Vanaf groep 5 werken we steeds meer structureel in een digitale omgeving. Kortom: Onderwijs voor een nieuwe tijd. Obs de Klaeter, altijd in beweging


Download de schoolgids

Contactgegevens

Jokweg 14
8394VL De Hoeve

Telefoon:
0561432600
Website:
www.deklaeter.nl
E-mailadres:
directie@deklaeter.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Comprix

Aantal scholen:
39
Aantal leerlingen:
4107
Website:
www.comprix.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie