Scholenopdekaart

Kbs de Horizon

Kbs de Horizon

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Beste ouders, verzorgers en overige belangstellenden, 

Welkom op het schoolvenster van Kbs de Horizon, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.
Met deze schoolgids willen we u een beeld geven waar wij als school voor staan en wat u van ons kan en mag verwachten. We informeren u over schoolontwikkelingen (bv thematisch onderwijsaanbod), maar ook meer praktische informatie (organisatie van het onderwijs, zorgprocedure, vakantie- en studiedagen enz). 
In de schoolgids komt tevens informatie uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

Mochten er na het lezen van deze gids nog vragen zijn, dan nodigen wij u graag voor een gesprek. Ook kunt u eventuele vragen of reacties digitaal doorgeven via kbsdehorizon_info@inos.nl. 
Omdat wij graag voor u de tijd nemen, vragen wij u vriendelijk om even van te voren een afspraak te maken. 

Voor meer praktische zaken en aan datum gebonden mededelingen/activiteiten verwijzen wij u naar de school-app, die u kosteloos kunt downloaden.

Namens alle medewerkers van Kbs de Horizon wens ik uw zoon/ dochter een fijn schooljaar toe

Frank Op de Beek 
Directeur
Juli 2020.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Kapelstraat 44
4841GJ Prinsenbeek

Telefoon:
076-5413200
Website:
www.horizonprinsenbeek.nl
E-mailadres:
kbsdehorizon_info@inos.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Frank Op de Beek

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda

Aantal scholen:
28
Aantal leerlingen:
9509
Website:
www.inos.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans


Foto-impressie