Scholenopdekaart

Stefanusschool

Stefanusschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het Schoolvenster van de Stefanusschool,

Onze school biedt een plaats waar kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Naast het leerproces is er aandacht voor sociale vaardigheden, zelfstandigheid, differentiatie en creativiteit. Vanuit onze katholiciteit is er binnen onze school vanzelfsprekend aandacht voor waarden en normen.

Door te werken vanuit de visie van de Vreedzame School bereiden we onze kinderen zo goed mogelijk voor op actieve deelname aan de maatschappij.

Samengevat is onze missie VEILIG

  • Vreedzame School
  • Eigenwaarde
  • Identitet
  • Leergierig
  • Interesse
  • Geborgenheid

De meetbare gegevens op deze pagina zijn afkomstig van de Inspectie en DUO. De toelichtingen zijn door de school bijgevoegd.

Vriendelijke groet!

Team Stefanussschool

Contactgegevens

Kinkelenburglaan 4
4003TL Tiel

Telefoon:
0344635485
Website:
www.stefanusschool.nl
E-mailadres:
directie@stefanusschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland

Aantal scholen:
9
Aantal leerlingen:
1945
Website:
www.skor-scholen.nl

Samenwerkingsverband

Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A.


Foto-impressie