Scholenopdekaart

Stefanusschool

Stefanusschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het Schoolvenster van de Stefanusschool,

Onze school is een plek waar kinderen zich thuis voelen. We zijn een Vreedzame school die naast het leerproces ook aandacht schenkt aan sociale vaardigheden, zelfstandigheid, differentiatie en creativiteit. Vanuit onze katholiciteit is er binnen onze school vanzelfsprekend aandacht voor waarden en normen.

Wij werken vanuit onze visie "zo zien wij de wereld"

De Stefanusschool is een maatschappelijk betrokken en toekomstgerichte school. We geven kinderen de kennis en de vaardigheden mee, die ze nodig hebben om zich steeds te kunnen blijven ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat kinderen de wereld om hen heen leren kennen en begrijpen. Dit in samenwerking met anderen en gedreven door intrinsieke motivatie. Met een kritische blik naar buiten zien we onze leerlingen zich ontwikkelen als maatschappelijk betrokken burgers die anderen accepteren en hun talenten zien. Talenten van kinderen zien wij als uitgangspunt voor ons leeraanbod waarbij eigenaarschap, zelfverantwoordelijk en eigenheid een rol spelen. 

Vriendelijke groet!

Team Stefanussschool

Contactgegevens

Kinkelenburglaan 4
4003TL Tiel

Telefoon:
0344635485
Website:
www.stefanusschool.nl
E-mailadres:
directie@stefanusschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2445
Website:
www.skor-scholen.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging Betuws Primair Passend Onderwijs


Foto-impressie