Stefanusschool

Kinkelenburglaan 4 4003 TL Tiel

 • In de onderbouw werken we met beredeneerd aanbod. We kiezen een thema en doelen waaraan we willen werken. Daarbij kiezen we activiteiten.
 • We vinden het sociale belangrijk, we zijn ook een Vreedzame School. Dat uit zich in samen vieren, elkaar helpen en soms ook picknicken.
 • Leren gebeurt niet alleen in de klas. Een bezoek aan een bos, kasteel, museum of boomgaard hoort er ook bij.
 • Op onze school werken we ook vaak samen. Dit kan op verschillende manieren. Hier vertellen kinderen elkaar over hun lievelingsboek.
 • Wij doen mee aan het programma 'Muziek In de Klas'. Vanaf gr. 3 geven muziekdocenten les. In gr. 5 en 6 bespelen de kinderen instrumenten.

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder/verzorger,

Welkom op dit schoolvenster van de Stefanusschool. Dit venster geeft u informatie over onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties

Onze school is een plek waar kinderen zich thuis voelen. We zijn een Vreedzame school. Natuurlijk vinden we het leerproces belangrijk, maar daarnaast is er ook veel aandacht voor sociale vaardigheden, zelfstandigheid en creativiteit. We hechten veel waarde aan samen vieren.

We hopen dat de informatie op deze site u een goed beeld heeft van ons onderwijs en waar wij voor staan. U bent natuurlijk ook van harte welkom om de school te bezoeken. Als u een afspraak wil maken of meer wil weten over onze school, dan kunt u contact opnemen via info@stefanusschool.nl.

Vriendelijke groet,

team Stefanusschool


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • welkom en veilig
 • ontwikkelen
 • voorbereiding op de toekomst
 • uitdaging
 • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn meer dan een wijkschool, omdat we ook veel leerlingen van buiten de wijk aantrekken. Onze leerlingen komen uit verschillende sociale lagen van de bevolking in Tiel. Het opleidingsniveau van de ouders van onze leerlingen is gemêleerd en overwegend hoogopgeleid. De wijk vergrijst en het aantal vier-jarigen loopt terug. Desondanks neemt ons marktaandeel toe. We starten het schooljaar gemiddeld met 230 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar hebben we gemiddeld 255 leerlingen. De afgelopen jaren zijn we steeds een paar leerlingen gegroeid, ondanks de vergrijzing. Hier zijn we trots op!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op onze school werken we met het vijf-gelijke-dagen model.  De kinderen gaan alle dagen naar school van 8.30 uur tot 14.00 uur. Er is en inloop vanaf 8.20 uur. De kinderen komen direct de klas in. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven