Stefanusschool

Kinkelenburglaan 4 4003 TL Tiel

  • In de onderbouw  werken we met beredeneerd aanbod. We kiezen een thema en doelen waaraan we willen werken. Daarbij kiezen we activiteiten.
  • We vinden het sociale belangrijk, we zijn ook een Vreedzame School. Dat uit zich in samen vieren, elkaar helpen en soms ook picknicken.
  • Leren gebeurt niet alleen in de klas. Een bezoek aan een bos, kasteel, museum of boomgaard hoort er ook bij.
  • Op onze school werken we ook vaak samen. Dit kan op verschillende manieren. Hier vertellen kinderen elkaar over hun lievelingsboek.
  • Wij doen mee aan het programma 'Muziek In de Klas'. Vanaf gr. 3 geven muziekdocenten les. In gr. 5 en 6 bespelen de kinderen instrumenten.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In de grafiek hiernaast ziet u de gemiddelde score van de Eindcito die op onze school werd behaald in het schooljaar 2018-2019. We hebben als pilot de adaptieve eindtoets van Route 8 afgenomen en zoals u ziet boven het landelijk gemiddelde. 

Onze score is 206.8 en de ondergrens is 203

We vinden het belangrijk onze leerlingen en hun vorderingen goed te volgen. Hiervoor maken we naast de methodegebonden toetsen gebruik van het Leerling Volg Systeem van het CITO. Deze methode onafhankelijke toetsing geeft een goed beeld van de ontwikkeling van het kind het en leert ons als school of onze beoogde tussenopbrengsten gehaald zijn. Waar nodig is sturen we ons onderwijs bij om een optimaal resultaat te kunnen behalen. Aanpassingen kunnen zowel op school-, klassen- als individueel niveau gemaakt worden. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt op de Stefanus in groep 8 gegeven. Bij het eerste rapportgesprek in november geven we een voorlopig advies. Ouders en kinderen kunnen zich dan alvast gaan oriënteren. Met het tweede rapportgesprek in maart, als ook de uitslag van de Eindcito binnen is, volgt het definitieve advies. Bij beide gesprekken worden naast de ouders ook de kinderen uitgenodigd.

Ons advies komt tot stand in een overleg met de leerkracht van groep 7, de leerkracht van groep 8 en de Intern Begeleider. Naast de resultaten van de methodegebonden toetsen en de methode onafhankelijke toetsen (cito eindtoets, entreetoets gr 7 en het Leerling Volg Systeem), zijn ook werkhouding en taakaanpak belangrijke factoren die hierin worden meegenomen

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven