Stefanusschool

Kinkelenburglaan 4 4003 TL Tiel

  • In de onderbouw  werken we met beredeneerd aanbod. We kiezen een thema en doelen waaraan we willen werken. Daarbij kiezen we activiteiten.
  • We vinden het sociale belangrijk, we zijn ook een Vreedzame School. Dat uit zich in samen vieren, elkaar helpen en soms ook picknicken.
  • Leren gebeurt niet alleen in de klas. Een bezoek aan een bos, kasteel, museum of boomgaard hoort er ook bij.
  • Op onze school werken we ook vaak samen. Dit kan op verschillende manieren. Hier vertellen kinderen elkaar over hun lievelingsboek.
  • Wij doen mee aan het programma 'Muziek In de Klas'. Vanaf gr. 3 geven muziekdocenten les. In gr. 5 en 6 bespelen de kinderen instrumenten.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de leerlingenquête - januari 2015 - komt een waardering uit van 3,21. Het cijfer wat de leerlingen de school geven is een 3,24. Dit is op een schaal van 1 tot 4 een mooie waardering. Wij vinden het heel waardevol dat onze leerlingen ook op sommige punten een kritische noot durven te geven. Wij gaan hier zeker mee aan de slag. 

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven