Stefanusschool

Kinkelenburglaan 4 4003 TL Tiel

  • In de onderbouw  werken we met beredeneerd aanbod. We kiezen een thema en doelen waaraan we willen werken. Daarbij kiezen we activiteiten.
  • We vinden het sociale belangrijk, we zijn ook een Vreedzame School. Dat uit zich in samen vieren, elkaar helpen en soms ook picknicken.
  • Leren gebeurt niet alleen in de klas. Een bezoek aan een bos, kasteel, museum of boomgaard hoort er ook bij.
  • Op onze school werken we ook vaak samen. Dit kan op verschillende manieren. Hier vertellen kinderen elkaar over hun lievelingsboek.
  • Wij doen mee aan het programma 'Muziek In de Klas'. Vanaf gr. 3 geven muziekdocenten les. In gr. 5 en 6 bespelen de kinderen instrumenten.

Het team

Toelichting van de school

Over het team op de Stefanusschool kan gezegd worden dat het een hardwerkend en enthousiast team is. Samen zorgen we voor goed onderwijs en houden we de kwaliteit op peil door ons te scholen in en mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen.

Samenwerking met ouders is onlosmakelijk verbonden met onze school. Samen met de ouders van onze kinderen dragen we dan ook zorg voor leuke en sfeervolle vieringen en (sport) activiteiten. Onze schoolbibliotheek draait zelfs volledig op de ouders van leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof of ziekte is bij ons personeel geregeld door IPPON. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerkrachten hebben ieder hun eigen kwaliteiten, als team proberen we hier zoveel mogelijk gebruik van te maken ten gunste van de leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Stefanusschool is een school waar de kinderen in de groep op drie niveaus instructie krijgen. Hebben kinderen behoefte aan extra instructie of ondersteuning wordt, samen met onze zorgcoördinator, gekeken welke hulp het meest passend is. Dit kan zijn door de eigen leerkracht, vrijwilligers, tutoren of externe RT. Ouders zijn hiervan altijd op de hoogte. Hebben kinderen behoefte aan extra uitdaging wordt ook hier, samen met onze zorgcoördinator, gekeken op welk gebied het kind uitdaging krijgt. Ook dit kan in of buiten de groep plaatsvinden en zijn ouders op de hoogte. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven