Scholenopdekaart

Max Havelaar Kindcentrum

Max Havelaar Kindcentrum

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Een uitdagende leeromgeving voor elk kind

In het Max Havelaar Kindcentrum dagen we kinderen uit hun talenten te ontwikkelen. De 3 pijlers van ons kindcentrum zijn cultuur, wetenschap/technologie en natuur.  Ook is er veel aandacht voor expressiviteit. Vakken als tekenen, schilderen, knutselen, muziek, dans, drama en lichamelijke opvoeding worden ruimschoots aangeboden. Zo leren kinderen zich te uiten waardoor ze, elk op eigen wijze, kunnen schitteren.

Cultuureducatie

We integreren cultuur en kunst in de diverse vakgebieden van het Max Havelaar Kindcentrum. Daarbij betrekken we het aanbod en de mogelijkheden van culturele instanties, hanteren we de methode 'Moet je doen' en kiezen we jaarlijks een kunstdiscipline waarmee alle groepen gedurende het cursusjaar aan het werk gaan. We leren kinderen zich open te stellen voor kunst, het te beleven, te beschouwen, erover te praten én zelf kunst te maken.

Beleid hoogbegaafde kinderen

De Max Havelaar heeft een eigen beleid ontwikkeld voor de signalering en begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Een individueel plan van aanpak maakt deel uit van de begeleiding. Het plan van aanpak wordt gedurende de basisschooltijd steeds geactualiseerd aan de hand van de ontwikkeling en behoeften van het kind. Verdieping, verrijking, versnelling, minder leerstof of juist extra ondersteuning worden aangeboden als het nodig is voor een goede ontwikkeling van het kind.

Werkwijze in de klas

In de klas wisselen instructiemomenten en zelfstandig werken elkaar af, waarbij het didactisch handelen zoveel mogelijk wordt afgestemd op het kind. Er wordt klassikaal, maar ook in groepjes en individueel gewerkt. We begeleiden de kinderen bij het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding en werken in de klas met verschillende niveaugroepen. Tutorkinderen, kinderen die met de leerstof wat verder gevorderd zijn, helpen de andere kinderen. Voor kinderen die er baat bij hebben bieden we pre-teaching: door een korte uitleg te geven over de stof van morgen biedt de herkenning deze kinderen de volgende dag wat extra houvast.

Samenwerking met ouders en kinderen

Wij nodigen ouders nadrukkelijk uit om deelgenoot te zijn van het proces van een steeds verbeterend kindcentrum. Samen met de ouders en de kinderen zorgen we voor een veilig en prettig leer- en leefklimaat en werken we aan een sociaal maatschappelijk bewustzijn. Wij maken graag gebruik van de kwaliteiten van onze ouders en kinderen. Dat kan zijn op het gebied van het pedagogisch didactisch klimaat maar wij zoeken ook de samenwerking bij de inrichting en invulling van ons kindcentrum en het schoolplein. Deze instelling zorgt voor een helder en herkenbaar kindcentrum met een breed draagvlak voor de zaken waar wij als kindcentrum voor willen staan.

Gebouw

Ons kindcentrum is gevestigd in het centrum van Delft. De kinderen hebben de beschikking over een groot speelplein. In het schooljaar 2017-2018 zijn de uitbreiding en verbouwing van ons Max Havelaar Kindcentrum afgerond. Met deze laatste verbouwing hebben wij ons Max Havelaar Kindcentrum volledig gemoderniseerd en geoptimaliseerd om als kindcentrum van start te gaan.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Voorstraat 30
2611JR Delft

Telefoon:
0152134619
Website:
www.maxhavelaarkindcentrum.nl
E-mailadres:
directie.maxhavelaar@scodelft.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Karin

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

SCO Delft e.o.

Aantal scholen:
10
Aantal leerlingen:
4368
Website:
www.scodelft.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Passend Primair Onderwijs Delft e.o.


Foto-impressie