Scholenopdekaart

De Feart

De Feart

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Samenwerking Opb., PC

Welkom bij samenwerkingsschool "de Feart"

Scholen op de kaart biedt u informatie over “de Feart” en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuzevoor uw kind(eren).“De Feart” valt onder Onderwijsnetwerk De Basis (www.debasisheerenveen.nl), het overkoepelend bestuur van zeventien openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen. Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Circa 2560 kinderen bezoeken de scholen van De Basis en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door circa 250 medewerkers. Onderwijsnetwerk De Basis werkt sinds 2016 samen met Onderwijsgroep Primus onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl.

“De Feart” is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

"de Feart" is een onderdeel van het dorp en maakt deel uit van het multifunctionele gebouw(MFG) “de Kompenije”. In dit centrum, centraal gelegen in Jubbega, vinden verschillende partijen onderdak, zodat daarmee het gebouw met recht het sociale hart van Jubbega en Hoornsterzwaag genoemd mag worden.

Missie van de school:

“De Feart” is een samenlevingsbasisschool, waar alle leerlingen en ouders welkom zijn ongeacht achtergrond of afkomst. Vanuit een klimaat met een duidelijke structuur, waarbinnen kinderen zich veilig en geborgen voelen. krijgen onze leerlingen de mogelijkheid en de ruimte om zich te ontwikkelen. Vanuit een duidelijke en voorspelbare organisatie en in een goede sfeer werken leerkrachten samen met ouders en leerlingen aan een prettig werk-, speel en leerklimaat. Naast de basisvaardigheden richten we ons ook op het ontwikkelen van creatieve vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming. Op verschillende gebieden kunnen leerlingen in heterogene groepen hun talenten verkennen, ontwikkelen en delen. Wij willen vanuit een breed levensbeschouwelijk perspectief ons bezinnen op wat goed is voor de kinderen. In een samenleving vol diversiteit willen wij dat kinderen, hoe verschillend en uniek ze ook zijn, samen leren, samen werken, samen leven en dus verbonden zijn.  
Contactgegevens

Wolfsklauw 26
8411RC Jubbega

Telefoon:
0516461753
Website:
www.de-feart.nl
E-mailadres:
de-feart@ambion.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Jouke Jansma

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2451
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie